Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 55€

“Παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων”

 

1.Πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία Ευστράτιος Οικονομόπουλος – ARTGILOS  θέτει ως βασική προτεραιότητα τον σεβασμό και την ασφάλεια των πελατών της καθώς και των προσωπικών δεδομένων τους. Θα είναι πάντα σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε. Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια των αγορών σας Ευστράτιος Οικονομόπουλος – ARTGILOS   ,δηλώνετε ότι έχετε λάβει πλήρη γνώση των ακόλουθων πληροφοριών και παρέχετε την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. 

2.Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η  εταιρία Ευστράτιος Οικονομόπουλος – ARTGILOS  . Η εταιρία  ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία  και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679  για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και για την ελεύθερη  κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

 3.Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Όταν επισκέπτεστε ένα από τα σημεία πώλησης μας (πχ ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την αγορά ενός προϊόντος από την σελίδα μας ή με την πρώτη εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, πχ. όταν κάνετε μια έρευνα αγοράς, ένα σχόλιο στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube), συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό μας κλπ.
 • Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.
 • Αντίγραφα των εγγράφων που παρέχετε για να αποδείξετε την ηλικία ή την ταυτότητά σας, όταν το απαιτεί ο νόμος (όπως αντίγραφο αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας).
 • Ενδιαφέροντα και προτιμήσεις αγορών, που μας βοηθούν να σας προτείνουμε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, σε ποια προϊόντα μας δείχνετε προτίμηση ώστε να λάβετε μια προσωποποιημένη προσφορά από εμάς. Θα λάβετε τέτοιου είδους ενημερώσεις εφόσον μας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με εσάς  που προέρχονται από αποδεικτικά έγγραφα ταυτοποίησης, όπως ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.
 • Πληροφορίες συσκευής.
 • Διεύθυνση IP 
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. 
 • Τοποθεσία.

4.Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Για να μπορέσουμε να σας εντοπίσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό αγορών σας για να σας στείλουμε ή να διαθέσουμε εξατομικευμένες προσφορές.
 •  Συνδυάζουμε επίσης το ιστορικό αγορών πολλών πελατών για να εντοπίσουμε τάσεις και να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συμβαδίσουμε με τη ζήτηση στην αγορά ή να αναπτύξουμε νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • να βοηθήσουμε δημόσια αρχή, πχ. αστυνομία.
 • Για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (πχ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.)
 1. Περαιτέρω Επεξεργασία

Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία εφόσον αυτή απαιτείται.

 1. Πότε  συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.
 • Όταν ζητάτε να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ.
 • Όταν συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας ή όταν συμπληρώσετε μια από τις έρευνες πελατών μας.
 • Όταν εγγράφεστε στα προγράμματα επιβράβευσης μας.
 • Όταν υποβάλλετε αιτήματα.

7.Που διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένων-Ποιοι έχουν πρόσβαση

 Η Ευστράτιος Οικονομόπουλος – ARTGILOS  μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες εντός της Εταιρείας.

 • Τα μέλη- εργαζόμενοι της Η Ευστράτιος Οικονομόπουλος – ARTGILOS   που λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει συναίνεση.
 • Oι πάροχοι υπηρεσιών μας

Συνεργαζόμαστε με παρόχους, προμηθευτές, οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, αλλά με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μοιραζόμαστε μόνο πληροφορίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς ή να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών τους σε εσάς. 

 • Άλλοι οργανισμοί και άτομα

Μπορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους οργανισμούς:

 • Εάν μας ζητηθεί για παράδειγμα από μια δημόσια ή ρυθμιστική αρχή όπως η αστυνομία ή το υπουργείο εργασίας, τότε είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τους κώδικες δεοντολογίας να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες με οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης για την αποφυγή πιθανών τέτοιων ενεργειών (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)
 • Απαντώντας σε αιτήματα ατόμων (ή αντιπροσώπων τους) που επιδιώκουν να προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους ή τα δικαιώματα των άλλων.

8.Διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων

Κατά καιρούς μπορεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους προμηθευτές ή τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο. Εάν μεταφέρουμε πληροφορίες στους αντιπροσώπους ή στους συμβούλους μας εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός του ΕΟΧ.

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ ( GDPR).


10.Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε πελάτης της Ευστράτιος Οικονομόπουλος – ARTGILOS  . Αφού σταματήσετε να είστε πελάτης, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα έως και 10 έτη, μετά την τελευταία σας αγορά κατά την οποία χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορούμε όμως να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 έτη, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, φορολογικούς ή τεχνικούς λόγους. Μπορούμε επίσης να τα διατηρήσουμε για να σας ενημερώσουμε για τυχόν ανακλήσεις προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, θα διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο σας θα προστατεύεται και θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς αυτούς. Επιπλέον, δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο. Τέλος, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί.

11.Τα Δικαιώματα σας

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα (Διαφάνεια):  Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, τον σκοπό συλλογής τους καθώς και τον χρόνο διατήρησης αυτών.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

Γ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Δ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε είδους επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ,που θεωρείτε ότι παρεκκλίνει από την παρούσα πολιτική.

Ε. Δικαίωμα στη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη): Έχετε δικαίωμα όταν δεν θα επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

ΣΤ. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται στο πλαίσιο του GDPR, του εφαρμοστικού Νόμου 4624/2019 και του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου απευθυνόμενοι εγγράφως προς τούτο στον Κωτσόβολο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@artgilos.gr

12.Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο ή καταγγελία είτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία τους (διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail επικοινωνίας: contact@dpa.gr) .

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.  Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

15.Ερωτήσεις και Σχόλια

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή  αναφορά σχετικά με την πολιτική και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας ,μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@artgilos.gr
 1. Συγκατάθεση

Ενημερώθηκα ότι η εταιρεία Ευστράτιος Οικονομόπουλος – ARTGILOS  επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέχθηκαν μετά από δικές μου ενέργειες. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι πλήρως τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων.

Καλάθι αγορών